Ölçümler Nasıl Yapılıyor?

Bitki gruplarına ait polen seviyeleri metreküp havadaki polen sayımları dikkate alınarak, aşağıdaki renk skalalarını içeren ve Amerikan Astım Allerji & İmmünoloji Akademisi Ulusal Allerji Ofisi’ nin önerdiği çizelgeye göre verilmiştir.

Günlük polen sayımları “The Spanish Aerobiology Network” (REA) ‘nın öngördüğü sayım metodu kullanılarak yapılmıştır.

American Academy of Allergy, Asthma & Immunology'e göre polen miktarlarının sınıflandırılması.

Ağaç ve Çalı PolenleriOtsu PolenleriÇayır Polenleri
0Yok0Yok0Yok
1-14Düşük1-9Düşük1-4Düşük
15-89Orta10-49Orta5-19Orta
90-1499Yüksek50-499Yüksek20-199Yüksek
>1500Çok Yüksek>500Çok Yüksek>200Çok Yüksek